Joan Subirats parla de la regeneració democràtica

Extret de: http://www.forumgrama.cat/Joan Subirats va ser aquí per desenrotllar el tema de la sessió dels Debats 2010 dedicada a “La regeneració de la Democràcia”. L’acte va iniciar-se amb la lectura de la diagnosi elaborada dies abans per un grup de colomencs, i que Josep Miquel Lacasta va resumir. En la diagnosi ens referim a aspectes concrets dels sistema de partits, que cal canviar perquè millori la democràcia. Aquí a Santa Coloma, després del mandat de Bartomeu Muñoz i de l’escàndol del cas Pretòria la urgència d’aquests canvis s’ha fet sentir més, sobretot per l’absència de participació ciutadana i la falta de transparència de l’Ajuntament.

Joan Subirats va dur la reflexió sobretot als condicionants econòmics que dificulten el desplegament de la democràcia perquè, amb la globalització, el poder econòmic s’ha escapat del control dels estats i campa al seu aire, posant en perill la societat del benestar al crear els grans dèficits que estem patint i les turbulències econòmiques.

Com a conclusió va remarcar la necessitat d’anar més a fons en els valors de la democràcia, que radiquen en el protagonisme dels ciutadans. Els ciutadans han d’unir-se, reflexionar i fer sentir el seu pensament, la força de les idees. Unes idees que poden donar molt de sí i que, desenvolupades, poden obrir nous camins per a la intervenció dels ciutadans en la cosa pública.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada