PRESENTACIO PÚBLICA: SANTA COLOMA CONVIU

La presentació pública de Santa Coloma Conviu tindrà lloc divendres 18 de Novembre a les 19h a la Biblioteca de Can Peixauet, i intervindran en una Taula Rodona, persones d'entitats d'àmbits diferents. Sota el títol "Bones pràctiques de convivència", intervindran: l'Escola Tanit, Fondo Comerç, Fundació Integramenet i l'Associació AMICS.


Manifest de Santa Coloma Conviu

A Santa Coloma som més de 124.000 habitants. Si fem quatre parts aproximadament iguals de la població, tenim que n’hi ha una de nascuts aquí, una altra de la resta de Catalunya, una tercera d’una altra comunitat autònoma i, finalment, una darrera part ha nascut a l’estranger. I això és així perquè la nostra ciutat ha estat i és una ciutat acollidora i oberta gràcies a la immigració de diferents punts de l’Estat espanyol, arribada a la segona meitat del segle xx, i s’ha consolidat ens els últims anys amb persones de 118 països, la qual cosa ens fa una de las poblacions que gaudeix de més varietat i riquesa cultural.

És difícil imaginar com seria la nostra ciutat sense l’arribada d’aquests milers de persones que han ajudat al progrés, han cuidat als nostres ancians i han rejovenit una població amb índexs demogràfics de creixement negatius.

Lluny de treure fruit de les oportunitats que comporta aquesta estructura de la població, en l’actual conjuntura de crisi, el creixent populisme xenòfob d’alguns partits polítics i el tractament inadequat de les notícies pels mitjans de comunicació, juntament amb la manca de polítiques efectives de convivència, han motivat que una part de la ciutadania hagi pres com a certs els falsos rumors creats en contra de la immigració més recent.

Aquestes pràctiques afavoreixen certa tensió i manifestacions de rebuig a l’hora d’accedir als recursos públics, escassos per una mala gestió pública i per alguns actes poc ètics, entre altres causes. Com a conseqüència, cada cop és més difícil l’accés a drets universals com ara el treball, la sanitat, l’educació i l’habitatge. De fet, a vegades fins i tot es neguen aquests mateixos drets.

Els falsos rumors estan convertint els immigrants en els més perjudicats per la crisi. La ciutadania està sent més permissiva davant actes discriminatoris que sofreixen les persones estrangeres en l’accés a un habitatge de lloguer i les relacions amb la comunitat de veïns, en l’accés i durant l’ocupació, o en la desigualtat de tracte que mostren els diferents cossos de policia.

En l’actualitat es corre més risc de situar persones, ja de per si més vulnerables econòmicament i socialment, en processos d’exclusió social, al mateix temps que es justifiquen actuacions discriminatòries per raons d’origen.

És per això que un grup d’organitzacions de la ciutat hem acordat constituir un fòrum comú d’intercanvi d’idees i promoció de la incidència política, al qual hem anomenat«Santa Coloma Conviu».

Atenent el fet que la discriminació opera a diferents nivells, la qual cosa implica també diversos graus d’intensitat i de vulneració de drets, requereix diferents tipus d’actuació per superar-les. La nostra proposta és d’acció des de dos fronts, en primer lloc mitjançant la promoció de la incidència política que aconsegueixi que les administracions assumeixin la seva responsabilitat de «no fer mal, protegir, respectar i reparar», i en segon lloc constituint un fòrum ciutadà on els col·lectius socials i la ciutadania aportin les seves idees per millorar les condicions de convivència als nostres barris.

Creiem fermament que és responsabilitat de totes i tots aconseguir una societat més igualitària, on siguem tractats com a iguals sense que per això hàgim de renunciar a ser diferents.

Assumim l’expressió «som diferents, som iguals» com el principi rector de la nostra lluita sense fi en la defensa de la convivència i del dret a la igualtat de tracte i no discriminació.

Per aquestes raons fem una crida a la ciutadania perquè s’uneixin i donin suport a les organitzacions signatàries.

Per a més informació o qualsevol qüestió poseu-vos en contacte a santacolomaconviu@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada