XIX Diada de l’ensenyament públic Santa Coloma de GramenetL'educació pública, la de tothom

Una vegada més, el segon diumenge de maig, la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet  acull una jornada de reivindicació i afirmació de l'educació a la ciutat.


Aquest 2015, el tema central serà l'art. Resulta molt oportú reivindicar l'educació artística, en un moment que des de visions conservadores,  liderades pel desprestigiat  ministre Wert, se’ns vol imposar la concepció de l'educació com un producte de mercat.

Aquesta concepció conservadora de l’educació, considera  les persones com un contenidor que cal omplir de coneixements  i continguts regulats i definits de  forma centralitzada  per les administracions. Els currículums determinen que s'ha d'aprendre, quan i de quina manera. Desprès, unes proves o revàlides determinen qui supera aquesta barrera.  Es considera l'avaluació educativa com un sistema per seleccionar i segregar, per fer que cada alumne s'orienti al paper social que té assignat  i  predeterminat. A més, redueix l'educació a un producte que es compra i es ven, i no un dret de ciutadania.

Reivindicar avui l'art en la formació de les persones és valorar la llibertat per pensar, valorar l’observació crítica de la realitat, valorar la capacitat de crear.

Crear nous entorns que facin de l'educació, no un producte acabat, sinó un instrument per afavorir el procés de creixement de les persones. Això és el que demana avui la nova societat del coneixement , un aprenentatge permanent i al llarg de la vida, on la capacitat per anar aprenent és una habilitat fonamental per viure i sobreviure en uns entorns cada vegada més  complexos, accelerats i canviants.
El lema de la diada inclou també dos conceptes que formen part de l'ideari educatiu:  l'educació pública i l'educació per a tothom.

 L'educació pública és aquella que acull a tothom en condicions de igualtat, és accessible per tothom sense discriminacions, evita la segregació de l'alumnat i afavoreix la barreja. És aquella que educa en comunitat i per la comunitat i fa de la diversitat una riquesa per la convivència i l'aprenentatge.


També cal considerar que, avui, el dret a l'educació va molt més enllà del dret a ser escolaritzat en escoles, instituts o universitats. Cada vegada més l'educació es desenvolupa en contextos diversos. La formació s'adquireix als centres educatius, però també en entorns més informals. Aquests espais -mitjans de comunicació i publicitat, xarxes socials, espais d'oci cultural i esportiu, espais públics en general... - tenen una capacitat innegable de conformar valors i coneixements.

L'educació de la comunitat, des de la proximitat i fins el més llunyà, adquireix cada vegada més  importància. Quan diem l’educació de tothom, ens referim al compromís educatiu que tenen la ciutat i els seus habitants. Trobar un nou encaix de l’escola en els nous entorns per l'aprenentatge és un tema cabdal per configurar l'educació del futur. Caldrà ser agosarats en els canvis que l'escola precisa sinó volem que les noves realitats ens arrosseguin. En ocasions ja ens està passant.

                                                                                                                      JML

o   L'educació és més un procés que un producte.
o   L'educació és un procés que dura tota la vida.
o   Educació i cultura són dues cares de la mateixa moneda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada